Kuule Oy syntyi vuonna 2005.  Vuosina 2005-2013 yrityksen 2-5 konsulttia tekivät monia  viestinnän ja tutkimuksen projekteja ja selvityksiä. Niistä osa oli  yksityisiä ja osa julkisia hankkeita, joiden tuloksista on hyötyä kaikille ruoasta, terveydestä ja vastuullisuudesta kiinnostuneille.

Vuosina 2014-2017 Kuule Oy eli hljaiseloa, kun sen vetäjä Seija Kurunmäki toimi ELO-säätiön johtajana. Vuosi 2018 herättää Kuule Oy:n henkiin. 

Muutama vuosien varrella tehty projekti  esittelty alla. 

Vastuullisuuden argumentointi 2013

Joulukuussa 2013 julkaistiin Kuule Oy:n vetämän tutkimushankkeen lopputulos, tutkimusraportti suhtautumisesta vastuullisuuteen elintarvikevalinnoissa. Tutkimuksessa on yksilöhaastatteluin toteutettu kvalitatiivinen osuus, joka sai tunnistamaan erilaisia orientaatioita vastuullisuuteen. Kvantitatiivinen tutkimus antoi numerotietoa monesta asiasta.


Mitä ravitsemussuosituksista ajatellaan

Lokakuussa 2013 Unileverin aamuseminaarissa julkaistiin survey-tutkimus siitä, mitä suomalaiset ajattelevat pohjoismaisista ravitsemussuosituksista – mitä siis niistä viestivien kannattaa ottaa huomioon.


Ruuan arvostustutkimus

Marraskuussa 2012 julkaistiin ruoan arvostustutkimus. Tutkimuksessa on kvalitatiivinen, focus-ryhmäkeskusteluin toteutettu osuus ja kvantitatiivinen osuus. Eri tutkimusotteet toimivat hyvin yhdessä: ryhmäkeskusteluissa puhuttu selittää numeroita, ja ne puolestaan kertovat asioiden esiintymisestä koko väestön tasolla.


Esimerkki media-analyysistä

Lokakuussa 2010 puhuttiin kouluruokailusta. Alan toimijoille suunnatussa seminaarissa esitettiin Kuulen toteuttama media-analyysi, jossa tarjoiltiin kouluruokailun kahden vuoden julkisuuskuva kätevästi ja syvällisesti analysoituna. Laajastakin aineistosta voi tehdä nopeasti nautittavan.