Kuule Oy täytti kymmenen vuotta vuonna 2014.  Vuosien varrella on tehty monia viestinnän projekteja ja on syntynyt suuri joukko tutkimuksia ja selvityksiä. Niistä osa on julkisia hankkeita, joiden tuloksista on hyötyä kaikille ruoasta, terveydestä ja vastuullisuudesta kiinnostuneille. Suuri osa löytyy uutisarkistostamme. Keräämme referenssejä myös tälle sivulle.

Vastuullisuuden argumentointi

Joulukuussa 2013 julkaistiin Kuule Oy:n vetämän tutkimushankkeen lopputulos, tutkimusraportti suhtautumisesta vastuullisuuteen elintarvikevalinnoissa. Tutkimuksessa on yksilöhaastatteluin toteutettu kvalitatiivinen osuus, joka sai tunnistamaan erilaisia orientaatioita vastuullisuuteen. Kvantitatiivinen tutkimus antoi numerotietoa monesta asiasta.


Mitä ravitsemussuosituksista ajatellaan

Lokakuussa 2013 Unileverin aamuseminaarissa julkaistiin survey-tutkimus siitä, mitä suomalaiset ajattelevat pohjoismaisista ravitsemussuosituksista – mitä siis niistä viestivien kannattaa ottaa huomioon.


Ruuan arvostustutkimus

Marraskuussa 2012 julkaistiin ruoan arvostustutkimus. Tutkimuksessa on kvalitatiivinen, focus-ryhmäkeskusteluin toteutettu osuus ja kvantitatiivinen osuus. Eri tutkimusotteet toimivat hyvin yhdessä: ryhmäkeskusteluissa puhuttu selittää numeroita, ja ne puolestaan kertovat asioiden esiintymisestä koko väestön tasolla.


Esimerkki media-analyysistä

Lokakuussa 2010 puhuttiin kouluruokailusta. Alan toimijoille suunnatussa seminaarissa esitettiin Kuulen toteuttama media-analyysi, jossa tarjoiltiin kouluruokailun kahden vuoden julkisuuskuva kätevästi ja syvällisesti analysoituna. Laajastakin aineistosta voi tehdä nopeasti nautittavan.