kuule_osaajat.jpg
 
kuule_seija.jpg

MMM Seija Kurunmäki

Kuule Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.
Hän vastaa toimitusjohtajana Kuule Oy:n kehittämisestä.

Siirtyessään lokakuussa 2013 ELO-säätiön johtajaksi, Seija siirsi
Kuule Oy:n kuulolle.

Kuule Oy pitää itsensä ajan tasalla. Jatkuva yhteistyö asiantuntija- ja osaajaverkoston kanssa pitää yllä Kuulen valmiuksia viestiä,
fasilitoida ja tutkia.
Onkotolkkua-blogissa tutkaillaan tämän ajan ilmiöitä. 
Twitterissä @SeijaKurunmaki voi seurata ruoka-alan keskusteluja. Linkedin kertoo urasta lyhyesti .


 

 
 

 

VTM Anne Leppänen on pitkään Kuule Oy:ssä työskennellyt tutkija.  Hän hyödyntää sosiaalipsykologin koulututustaan ja 30 vuoden kokemustaan erityisesti kvalitatiivisen tutkimuksen parissa.

Graafikko  Marko Myllyaho  muotoilee viestin visuaalisesti vetoavaan muotoon. Hän nauttii pelkistetyn ajattomasta muotokielestä.   

 
 

Semiootikko, VTM Vaula Norrena täydentää tutkimustulosten tulkintaa merkitysten ja myyttien analyysillä brändeistä, trendeistä, viestinnästä, logoista.

HUK Mari Cadaut (os. Heikura)  on Viestintämakua Oy:n vetäjä. Mari on monipuolinen ruokaviestinnän osaaja ja Kuule Oy:n pitkäaikainen yhteistyökumppani.